PAKHUIS DORDRECHT, gevestigd Mariënbornstraat 3, 3311XN Dordrecht. De Algemene
voorwaarden van Pakhuis Dordrecht, hebben betrekking op het gebruik van de ruimte, materialen en
faciliteiten. Onder gebruik wordt verstaan het huren van de ruimte voor een dagdeel of dag met gebruik
van keuken faciliteiten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten,
offertes en aanbiedingen gedaan door Pakhuis Dordrecht.
−Uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de boeking / het evenement kunnen wijzigingen in de
dieetwensen en aantal personen (rekening houdend met minimum aantal personen) worden
doorgegeven. Bij latere wijziging worden 100% van de totale kosten in rekening gebracht.
−Annulering dient minimaal 2 weken voor aanvang te gebeuren. Binnen 2 weken voor uw komst wordt
er 75% in rekening gebracht van het totaal bedrag.
−Wanneer men niet op de afgesproken datum aanwezig is brengt Pakhuis Dordrecht 100% per
persoon in rekening.
−Vooraf is bekend hoeveel uur de ruimte is gehuurd / hoelang de workshop is beslag neemt.
−Wanneer er voor een aanschuifworkshop onverhoopt niet genoeg aanmeldingen zijn, laten wij dit tijdig
weten en selecteren eventueel een andere datum, u heeft het recht uw inschrijving te annuleren.
−Uitloop is na overleg mogelijk en zal door worden berekend á € 12,50 p.p. per uur.
−Roken is niet toegestaan in de ruimte.
−Bij defect of kapot van gebruik inventaris wordt dit direct bij vertrek gemeld bij Pakhuis Dordrecht. De
kosten hiervoor nieuwe aanschaf zullen worden doorbelast.
−Bij vertraging bij aankomst Pakhuis Dordrecht vragen wij u vriendelijk dit telefonisch door te geven.
Vaak bent u van harte welkom als u eerder aanwezig bent, dit horen wij ook graag zodat het team
klaar staat voor u.
−Het minimale aantal wat wij als gezelschap ontvangen is 5 personen, kleiner aantal is mogelijk in
overleg. Bent u alleen dan heeft u zich aangemeld bij een workshop die op de agenda staat.
−Betalingstermijn is minimaal 7 dagen voor aanvang van het afgesproken bedrag. Nacalculatie zal
plaats vinden wanneer dit afgesproken is en dient direct via een betaallink te worden voldaan of
binnen 8 dagen na factuurdatum. Mochten er andere afspraken gemaakt zijn is dit schriftelijk
vastgelegd.
−Prijs wijzigingen en aanbod zijn voorbehouden.
−De ruimte dient rustig te worden betreden en verlaten te worden zodat de (directe) omgeving geen
overlast heeft.
−Pakhuis Dordrecht is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade
aan of vermissing en diefstal van persoonlijke bezittingen en eigendommen.
−Pakhuis Dordrecht is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele lichamelijk
letsel of welke vorm van schade dan ook tijdens het verblijf op locatie.
−Deelname aan een workshop of verblijf geschiedt op eigen risico, het hanteren van het invetaris /
apparatuur is op eigen verantwoording.
−Personen die aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar
brengen, of handelen in strijd met de wet en de voorwaarden worden verwijderd uit Pakhuis
Dordrecht.
−Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.